送別友人的古詩有哪些

來源:古詩大全 推薦訪問:送別詩 詩詞鑒賞

作文 - 努力學習 www.272403.icu  送別。指送行、告別,使用情景偏正式。送別友人的古詩有哪些,我們來看看下文的介紹。

送別友人的古詩有哪些

 1、知名作品《贈汪倫》

 唐朝·李白詩人

 李白乘舟將欲行,忽聞岸上踏歌聲。

 桃花潭水深千尺,不及汪倫贈我情。

 2、知名作品《白雪歌送武判官歸京》

 唐朝·岑參詩人

 北風卷地白草折,胡天八月即飛雪。

 忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。

 散入珠簾濕羅幕,狐裘不暖錦衾薄。

 將軍角弓不得控,都護鐵衣冷猶著。

 瀚海闌干百丈冰,愁云黲淡萬里凝。

 中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。

 紛紛暮雪下轅門,風掣紅旗凍不翻。

 輪臺東門送君去,去時雪滿天山路。

 山回路轉不見君,雪上空留馬行處。

 3、知名作品《送杜少府之任蜀州》

 唐朝·王勃詩人

 城闕輔三秦,風煙望五津。

 與君離別意,同是宦游人。

 海內存知己,天涯若比鄰。

 無為在歧路,兒女共沾襟。

 4、知名作品《別董大》

 唐朝·高適詩人

 千里黃云白日曛,北風吹雁雪紛紛。

 莫愁前路無知己,天下誰人不識君。

 5、知名作品《送元二使安西》

 唐朝·王維詩人

 渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新。

 勸君更進一杯酒,西出陽關無故人。

 6、知名作品《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》

 唐朝·李白詩人

 故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。

 孤帆遠影碧空盡,惟見長江天際流。

 7、知名作品《曉出凈慈寺送林子方》

 宋·楊萬里詩人

 畢竟西湖六月中,風光不與四時同。

 接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅。

 8、知名作品《芙蓉樓送辛漸》

 唐朝·王昌齡詩人

 寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。

 洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。

 9、知名作品《別離》

 唐朝·陸龜蒙詩人

 丈夫非無淚,不灑離別間。

 杖劍對樽酒,恥為游子顏。

 蝮蛇一螫手,壯士即解腕。

 所志在功名,離別何足嘆。

 10、知名作品《金陵酒肆留別》

 唐朝·李白詩人

 風吹柳花滿店香,吳姬壓酒勸客嘗。

 金陵子弟來相送,欲行不行各盡觴。

 請君試問東流水,別意與之誰短長?

 11、知名作品《于易水送人一絕》

 唐朝·駱賓王詩人

 此地別燕丹,壯士發沖冠。

 昔時人已沒,今日水猶寒。

 12、知名作品《渡荊門送別》

 唐朝·李白詩人

 渡遠荊門外,來從楚國游。

 山隨平野盡,江入大荒流。

 月下飛天鏡,云生結海樓。

 仍憐故鄉水,萬里送行舟。

 13、知名作品《謝亭送別》

 唐朝·許渾詩人

 勞歌一曲解行舟,紅葉青山水急流。

 日暮酒醒人已遠,滿天風雨下西樓。

 14、知名作品《送李侍御赴安西》

 唐朝·高適詩人

 行子對飛蓬,金鞭指鐵聰。

 功名萬里外,心事一杯中。

 虜障燕支北,秦城太北東。

 離魂莫惆悵,看取寶刀雄。

 15、知名作品《送杜十四之江南》

 唐朝·孟浩然詩人

 荊吳相接水為鄉,君去春江正渺茫。

 日暮征帆何處泊?天涯一望斷人腸。

 16、知名作品《賦得暮雨送李曹》

 唐朝·韋應物詩人

 楚江微雨里,建業暮鐘時。

 漠漠帆來重,冥冥鳥去遲。

 海門深不見,浦樹遠含滋。

 相送情無限,沾襟比散絲。

 17、知名作品《送別詩》

 隋·無名氏

 楊柳青青著地垂,楊花漫漫攪天飛。

 柳條折盡花飛盡,借問行人歸不歸。

 18、知名作品《送友人》

 唐朝·李白詩人

 青山橫北郭,白水繞東城。

 此地一為別,孤蓬萬里征。

 浮云游子意,落日故人情。

 揮手自茲去,蕭蕭班馬鳴。

 19、知名作品《送沈子福之江東》

 唐朝·王維詩人

 楊柳渡頭行客稀,罟師蕩槳向臨圻。

 惟有相思似春色,江南江北送君歸。

 20、知名作品《南浦別》

 唐朝·白居易詩人

 南浦凄凄別,西風裊裊秋。

 一看腸一斷,好去莫回頭。

 知名作品《贈汪倫》介紹

 《贈汪倫》是唐代偉大詩人李白于涇縣(今安徽皖南地區)游歷時寫給當地好友汪倫的一首贈別詩。

 詩中描繪李白乘舟欲行時,汪倫踏歌趕來送行的情景,十分樸素自然地表達出汪倫對李白那種樸實、真誠的情感。

 “桃花潭水深千尺,不及汪倫送我情”兩句李白信手拈來,先用“深千尺”贊美桃花潭水的深湛,緊接“不及”兩個字筆鋒一轉,用比較的手法,把無形的情誼化為有形的千尺潭水,形象地表達了汪倫對李白那份真摯深厚的友情。

 全詩語言清新自然,想象豐富奇特,雖僅四句二十八字,卻膾炙人口,是李白詩中流傳最廣的佳作之一。

 作品原文

 贈汪倫⑴

 李白乘舟將欲行,忽聞岸上踏歌聲⑵。

 桃花潭水深千,不及汪倫送我情⑷。[1][2]

 注釋譯文

 語句注釋

 ⑴汪倫:李白的朋友。

 ⑵踏歌:唐代一作廣為流行的民間歌舞形式,一邊唱歌,一邊用腳踏地打拍子,可以邊走邊唱。

 ⑶桃花潭:在今安徽涇縣西南一百里。《一統志》謂其深不可測。深千尺:詩人用潭水深千尺比喻汪倫與他的友情,運用了夸張的手法(潭深千尺不是實有其事)。

 ⑷不及:不如。[3][4]

 譯文

 李白坐上小船剛要離開,忽聽岸上傳來踏歌之聲。

 桃花潭水即使深有千尺,也比不上汪倫相送之情。

500彩票 | | bet | 直播 | 手游 | 游戲 | 娛樂 | 捕魚游戲 | bet | 威廉希爾 | 500彩票 | 500彩票 | 彩票開獎吧 | bet | bet | bet | 手游網 | bet | 84棋牌下载